Avslutter smittesporingen

Da kan vi melde at alle tester viser at alle ansatte og pasienter som har hatt nærkontakt med den smitta ansatte i perioden 18. – 27. november, ikke er smittet.
I dialog med kommuneoverlegen i Lillehammer, har Skogli i dag valgt å definere denne «smitteepisoden» som over, og ikke smittespore videre.

Når det er sagt, er vi veldig klar over at pandemien ikke over, og vi kommer til å fortsette med å ha fokus på å redusere smitterisikoen på Skogli fremover.