CARF akkreditert 2019 – 2022

Da har vi fått den gode beskjeden: Skogli ble CARF akkreditert for 3 nye år.
Dette blir da fjerde ganger vi oppnår 3 års akkreditering. Det er fortsatt noe å jobbe videre med (som det alltid er), men også mange sterke sider som vi skal være stolte av og gjøre enda sterkere i tiden fremover.

Skoglidirektøren sammen med de tre granskerne som var på Skogli i mai 2019.