Artikkel

En av våre ansatte har bidratt i en ny artikkel i Scandinavian Journal of Pain.
Nina Linnea Brandsar er overlege på Skogli, og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Artikkelen kan leses her.