Manuellterapeut

Da kan vi melde at vi har nå har ansatt en manuellterapeut.
Geir har jobbet på Skogli i flere år. De siste par årene har han hatt permisjon og tatt videreutdanningen som manuellterapeut. Nå er han tilbake på Skogli med ny kunnskap og kompetanse, noe vi på Skogli er svært glade for.