FIRST prosjektet

FIRST prosjektet –  høyintensiv gangtrening etter hjerneslag 

Focused Intensive Repetitive Step Training (FIRST) prosjektet støtter implementering av bedre måling av gangfunksjon, bedre biomekanisk analyse og høyere intensitet i gangtreningen innen hjerneskaderehabilitering i Norge.
Skogli har vært med i dette prosjektet siden 2019, og det forventes å være ferdig i løpet av 2022.
Mer om prosjektet her.