Alt om vår nye avtale

Fellesaktivitet (14)Fra og med januar 2015 har vi fått en ny avtale med Helse Sør-Øst – RHF. Dette er en god avtale både i forhold til økonomi og langsiktighet.

Nedenfor står hver enkel delytelse beskrevet i detaljer (en delytelse er en beskrivelse av en eller flere diagnosegrupper). Antall plasser som er beskrevet er antall plasser pr. døgn. Har du spørsmål om hvilken avtale som kan gjelde for deg, så ta kontakt med inntakskontoret på 61249200, eller inntak@skogli.no  En enkel og oversiktlig brosjyre kan lastes ned her.

Brudd og slitasjeskader – 10 plasser

Brudd og slitasjeskader i skjelett, f.eks. slitasjeskader i hofte- eller kneledd, operasjoner i rygg, osteoporose, bekkenløsning, multitraume, ortogeriatri, hofte- kneprotese. Postoperativ rehabilitering (revmakirurgi) m.v.
Avtalen gjelder døgnopphold.
Detaljert beskrivelse av innholdet i avtalen finnes her.

Reumatologiske lidelser – 10 plasser

Ledd- og bløtdelsaffeksjon som følge av reumatologisk lidelse.
Avtalen gjelder døgnopphold.
Detaljert beskrivelse av innholdet i avtalen finnes her.

Bassengtrening (7)CFS/ME (utmattelse) – 9 plasser

delytelse D henvender seg til pasienter med mild til moderat grad av CFS/ME, med et funksjonsnivå som tilsier at pasienten kan nyttiggjøre seg vårt rehabiliteringstilbud.
Avtalen gjelder døgnopphold.
Detaljert beskrivelse av innholdet i avtalen finnes her.

Hjerneslag – 10 plasser

Hjerneinfarkt, hjerneslag, subarachnoidalblødning, traumatiske hjerneskader.
Avtalen gjelder døgnopphold.
Detaljert beskrivelse av innholdet i avtalen finnes her.

Hjertesykdommer – 6 plasser

Følgetilstander ved hjertesykdom både tidlig og sent stadiet.
Denne avtalen er 3 delt. Vi har både døgnopphold gruppe og individuelt, og kartlegging.
Detaljert beskrivelse av døgnopphold – gruppe finnes her.
Detaljert beskrivelse av døgnopphold – individuelt finnes her.
Detaljert beskrivelse av kartleggingsopphold finnes her.

Kronisk muskel og bløtdelssmerter – 20 plasser

Fibromyalgi, myofascielle smerter, langvarige nakkesmerter, langvarige ryggsmerter.
Denne avtalen er 4 delt. Vi har både dagopphold, døgnopphold og kartlegging.
Detaljert beskrivelse av dagopphold finnes her.
Detaljert beskrivelse av døgnopphold – gruppe finnes her.
Detaljert beskrivelse av døgnopphold – individuelt finnes her.
Detaljert beskrivelse av kartleggingsopphold finnes her.

Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering  (inkludert lymfødem) – 6 plasser

Følgetilstand etter operasjoner og tilstander i indre organer. Brannskader og transplantasjoner. I denne avtalen gjelder også lymfødembehandling.
Avtalen gjelder døgnopphold.
Detaljert beskrivelse av innholdet i avtalen finnes her.
Detaljert beskrivelse av innholdet i avtalen gjeldende lymfødem finnes her.

Arbeidsrettet rehabilitering – 5 plasser

Personer der arbeidsdimensjonen er en svært viktig del av helsebildet.
Avtalen gjelder døgnopphold.
Detaljert beskrivelse av innholdet i avtalen finnes her.