8 helsenøkler

Som en del av vårt forebyggende helsearbeid, fronter vi de 8. helsenøkler; Hvile, Aktivitet, Sundt kosthold, Vann, Luft, Solskinn, Avhold og Tillit.
Vi har nå laget egne logo for disse 8 helsenøkler, ut fra vår designmal og logo (se nedenfor).

De 8 helsenøkler bygger på konseptet NEWSTART, utarbeidet av Weimar Institute.