Ny avtale

November 2017 la Helse Sør-Øst ut anbud innen «Arbeidsrettet behandling for personer med angst og depresjon». Dette er et poliklinisk tilbud, og Skogli var en av 1 av 3 som fikk leveranse i Oppland.
I praksis betyr dette at vi kan ansette 1 til 2 psykologer til.
Leveransen vil starte opp fra og med medio april 2018. Mer informasjon kommer på vår hjemmeside rett over påske.