Ny avtale

Leveranse innen «Arbeidsrettet behandling for personer med angst og depresjon» – poliklinisk tilbud for personer med adresse i Oppland.
Leveransen startet opp fra og med mai 2018.

All henvisning må skje via fastlegen. Legen sender søknaden til det aktuelle DPS, som vil rettighetsvurdere søknaden og evt. videresende den til oss.