Barn som pårørende

Barn som pårørende er et viktig område

For noen av våre delytelser/avtaler/diagnoser har vi egne dager for pårørende.
Kontakt din Rehabiliteringskoordninator ved oppstart av oppholdet om du ønsker pårørende skal involveres.

Her er våre retningslinjer for «Barn som pårørende«.

Her er noen gode sider som vi bruker, og anbefaler:

Leserinnlegg

3. august 2016 skrev vi et leserinnlegg i lokalavisen vår (GD) om «Barn som pårørende».