Rehabilitering med arbeid som mål

For hvem: Personer som har behov for hjelp til å komme i jobb/bli i nåværende jobb uavhengig av diagnose. Problemstillingen er fraværet fra jobb og det er det som vi har fokus på.

Gruppe/individuelt: Det er et gruppebasert opplegg med inntak ca hver 3.uke

Lengde på oppholdet: 3 uker

Hva vi tilbyr: Vi tilbyr et gruppebasert opplegg som har fokus på bruker og brukers funksjons- og mestringsnivå i forhold til arbeidsdeltakelse og jobb.  Vi ønsker å bidra til å se nye muligheter for tilbakeføring til jobb.

Aktiviteter som undervisning, veiledning og fysisk aktivitet foregår parallelt med at vi, sammen med bruker har kontakt med arbeidsgiver og NAV (ved behov). De ulike aktiviteter vil være individuelle og/eller i gruppe etter temaer og behov.

Brukers behov, ønsker og mål er vårt utgangspunkt for å legge til rette for et vellykket rehabiliteringsopphold. Det legges vekt på at bruker skal bli trygg på å være i fysisk aktivitet og oppleve påfyll selv om vedkommende opplever noen begrensninger i sin helsesituasjon. Vi tenker at opplegget og erfaringene som gjøres her, er noe som kan videreføres til hjemmesituasjon. Vi ønsker at bruker tenker igjennom på forhånd, hvordan pårørende eventuelt bør involveres under oppholdet på Skogli. Vår erfaring er at det er nyttig for pårørende å bli informert om prosessen du er i.

Når du reiser her fra vil du få med deg en plan for tilbakeføring til arbeid.