CARF 2016

Nye 3 år med CARF-akkreditering

CARF 201623-25 mai 2016, gjennomgikk Skogli en CARF-akkreditering. Dette var tredje gangen Skogli ble kontrollert opp mot CARF-standarden. Rapporten foreligger nå, og resultatet ble at Skogli fikk nye 3 år med akkreditering (3 år er den lengste akkrediteringen som man kan få).

Foruten generell godkjenning av alle tilbudene, fikk Skogli også godkjent 2 spesialprogram (Rehabilitering av slagpasienter og for arbeidsrettet rehabilitering).

 

Akkrediterte program:

  • Interdisciplinary Outpatient Medical Rehabilitation Programs – Adults
  • Occupational Rehabilitation Programs – Comprehensive Services – Adults
  • Occupational Rehabilitation Programs – Adults
  • Interdisciplinary Outpatient Medical Rehabilitation Programs – Stroke Specialty Program – Adults

Mer om CARF finner dere her: www.carf.org