Ledige stillinger

Psykolog

Grunnet ny leveranse har vi ledig en 100% fast stilling som psykolog. Vi søker primært etter psykolog med erfaring innen arbeidsrettet behandling og aller helst med erfaring av å arbeide med «Jobbfokusert kognitiv terapi».