Ledige stillinger

Ledige stillinger

 

Sommervikarer:

Sommervikarer – fysioterapiavdelingen
Vi trenger fysioterapeut i vikariat i forbindelse med sommerferieavviklingen (20. juni til 26.august 2022).
Ta kontakt om det skulle være aktuelt for deg.