Hvordan søke

A) Henvisninger fra fastlege sendes Regional koordinerende enhet (RKE)

Regional Koordinerende enhet (RKE)
Postboks 174
1451 Nesoddtangen
Tlf: 800 300 61 kl. 09 – 15
RKE@sunnaas.no
www.helse.sorost.no/rehabilitering

RKE drives av Sunnaas sykehus HF på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Henvisningsskjema kan lastes ned fra nevnte hjemmeside.

B) Henvisninger fra sykehus (HF) sendes direkte til Skogli (evt. etter forutgående avtale pr telefon)

C) Henvisning direkte til Skogli når du vil betale hele oppholdet selv. Er dette aktuelt vil vi be deg kontakte vårt inntakskontor på tlf. 61 24 92 00.

 

Informasjon om ventetider finner dere her.