COVID-19

Dette er en side hvor vi publiserer og oppdaterer informasjon vedr. tiltak vi gjør og evt. planlegger å gjøre vedr. situasjonen rundt COVID-19 (koronaviruset).

Når det gjelder informasjon om selve viruset og annen informasjon rundt koronasmitten, henviser vi til Folkehelseinstituttets side.

 

Vi har behandlingstilbud for personer som trenger rehabilitering etter Covid-19.

Sist oppdatert  24. september kl. 1430.

 

Norge åpner opp, men ikke Skogli

Smittevernveilederen som vi primært forholder oss til («Råd til rehabiliteringsinstitusjoner ved covid-19»), har ikke blitt endret. Vi følger selvsagt med på den fremover, og så får vi se hvilke endringer som evt. kommer der de neste dagene/ukene.
Uansett blir det ingen endringer på Skoglis smitteverntiltak frem til og med 5. oktober.
5. oktober vil vi gjøre en ny vurdering av våre smitteverntiltak.

24. august: 

Vi har gjort noen endringer på vår smitteforebygging. Vi løser litt opp fra og med neste uke (uke 35).
Kortversjonen er at vi åpner opp for de som leier basseng og gymsalen vår. Ellers blir det som tidligere.

 • Utleie gymsal; Åpner opp fra og med 30 august.
 • Utleie basseng; Åpner opp fra og med 30 august.
 • Hotellgjester; Stengt. Vurderes på nytt 5. oktober 2021.
 • Treningssenteret i 4 etg. for eksterne; Stengt. Vurderes på nytt 5. oktober 2021.
 • Bassengbruk for eksterne; Stengt. Vurderes på nytt 5. oktober 2021.
 • Selvbetalende rehab. opphold; Åpnet 22. juni 2020.
 • Massasjetilbud – for inneliggende pasienter / interne. Åpnet 24. august 2020. 
 • Massasjetilbud – for byens befolkning / eksterne. Stengt. Vurderes på nytt 5. oktober 2021.
 • Ansattes bruk av treningssalen; Alle ansatte, kan benytte treningssalen, og ta med en person fra egen husstand.
 • Ambulant fysioterapi:
  • 1:1 behandling i lukket rom, åpnet 2. juni 2020.
  • Gruppetrening/bruk av treningssal. Stengt. Vurderes på nytt 5. oktober 2021.

 

Retningslinjer for pasienter – under opphold
Retningslinjer for pasienter – før ankomst
Retningslinjer for ansatte

 

11. august. Vaksinering  

86% av de ansatte er nå vaksinert (første gang og/eller fullvaksinert).

 

15. juni: Oppdatert informasjon: 

Vi gjør ingen endringer i våre  retningslinjer før sommeren, og vi vil  gjøre en ny vurdering 23. august 2021.
Frem til da, gjelder derfor disse retningslinjene fortsatt:

Retningslinjer for pasienter – under opphold
Retningslinjer for pasienter – før ankomst
Retningslinjer for ansatte

Om utleie etc.:  

 • Utleie gymsal; Stengt. Vurderes på nytt 23. august 2021.  
 • Utleie basseng; Stengt. Vurderes på nytt 23. august 2021.
 • Hotellgjester; Stengt. Vurderes på nytt 23. august 2021.
 • Treningssenteret i 4 etg. for eksterne; Stengt. Vurderes på nytt 23. august 2021.
 • Selvbetalende rehab. opphold; Åpnet 22. juni 2020.
 • Massasjetilbud – for inneliggende pasienter / interne. Åpnet 24. august 2020. 
 • Massasjetilbud – for byens befolkning / eksterne. Stengt. Vurderes på nytt 23. august 2021.
 • Ansattes bruk av treningssalen; Alle ansatte, kan benytte treningssalen, og ta med en person fra egen husstand.
 • Ambulant fysioterapi:
  • 1:1 behandling i lukket rom, åpnet 2. juni 2020.
  • Gruppetrening/bruk av treningssal. Stengt. Vurderes på nytt 23. august 2021.

 

2. juni. Vaksinering  

60% av de ansatte vaksinert (første gang og/eller fullvaksinert).

 

20. april. Vaksinering  

Ansatte på Skogli vil blir vaksinert via 3 «kanaler». Noen via fastlegen, noen via Helse Sør-Øst og noen via Lillehammer kommune. De to siste begrunnes med at de ansatte jobber i helsevesenet.

Pr. dags dato (20. april), er 36% av de ansatte vaksinert (første gang/fullvaksinert).

 

16. april. Oppdaterte retningslinjer: 

14. april

 • Kommer nye retningslinjer for Skogli senere i uka, som vil gjelde fra fredag 16. april.
 • Kan melde at ca. 8% av de ansatte på Skogli har fått vaksinen (første gang, eller fullvaksinert).

 

25. mars; Nye retningslinjer

Folkehelseinstituttet (FHI) har nå presisert de nye tiltakene, og hvordan de skal praktiseres innen spesialisthelsetjenesten (derunder rehabilitering).
FHI skriver følgende:
«De nye rådene om å holde 2 meters avstand og bruk av munnbind når avstand ikke kan holdes, ikke omfatter helsetjenesten. I helsetjenesten gjelder de råd om avstand- og bruk av munnbind som allerede er beskrevet i koronaveilederen. Vi understreker at det er viktig å holde avstand på minst 1 meter. Dersom det er økt smitte i nærområdet/kommunen, bør forsterkede råd innføres i henhold til lokal vurdering.»

Det betyr at vi ikke gjør flere endinger på våre smittevernsrutiner, men presiserer følgende:

 • Minst 2 m. avstand til alle andre, i alle situasjoner.
 • Kan dere ikke holde 2 m. avstand, skal det brukes munnbind. Munnbind får dere i resepsjonen.
  Å passere hverandre med mindre enn 2 meters avstand utgjør liten smitterisiko. Det er derfor ikke nødvendig å bruke munnbind om du f.eks. skal gå fra rommet ditt og ut av bygningen.
 • Da veilederen vi skal forholde oss til, noen steder sier at «1 meter er godt nok», vil det være noen situasjoner på Skogli hvor 1 meteren praktiseres.

 

Permisjoner i påsken:

Ifm påsken og permisjoner, forholder vi oss til de permisjonsregler vi har, men legger til følgende:
«Drar man på permisjon til rød kommune (mer enn 100 smittet pr. 100 000) i påsken, kan Skogli stille krav om at det skal tas en C-19 test før man kommer tilbake til Skogli».

Vi har også oppdatert noen datoer om ting vi jobber med ifm. pandemien:

 • Utleie gymsal; Stengt frem til sommeren.   
 • Utleie basseng; Stengt frem til sommeren.
 • Hotellgjester; Stengt frem til sommeren. 
 • Treningssenteret i 4 etg. for eksterne; Stengt frem til sommeren. 
 • Selvbetalende rehab. opphold; Åpnet 22. juni 2020.
 • Massasjetilbud – for inneliggende pasienter / interne. Åpnet 24. august 2020. 
 • Massasjetilbud – for byens befolkning / eksterne. Stengt frem til sommeren. 
 • Ansattes bruk av treningssalen; Alle som jobber, kan benytte treningssalen, men kan ikke ta med «følge».
 • Ambulant fysioterapi:
  • 1:1 behandling i lukket rom, åpnet 2. juni 2020.
  • Gruppetrening/bruk av treningssal. Stengt frem til sommeren. 

 

24. mars; Nye retningslinjer

Regjeringen kom med nye anbefalinger vedr. smitteverntiltak i går. De skal gjelde fra midnatt, natt til torsdag (i morgen) og frem til 12. april. Vi har i dag diskutert hvilke endringer vi bør/må gjøre på Skogli ifm dette.
Noe av utfordringen vi har, er at Helsedirektoratet jobber med å oppdatere/justere disse nye tiltakene til å gjelde oss i spesialisthelsetjenesten. På hjemmesiden til Helsedirektoratet står det at «de jobber med saken». Vi forventer at det vil komme en type «veileder» til oss i spesialisthelsetjenesten i løpet av dagen i dag, senest i morgen tidlig.
I påvente av denne veilederen fra Helsedirektoratet, velger vi på Skogli å starte med følgende (fra og med torsdags morgen):

 • Minst 2 m. avstand til alle andre, i alle situasjoner.
 • Kan man ikke holde 2 m. avstand, skal det brukes munnbind. Det er viktig med riktig bruk av munnbind.
 • Pasienter kan ikke lengre oppholde seg i «Aktiviteten» (hobbyrommet). 

I morgen kommer det ny oppdatering (inkludert regler rundt permisjoner til helgen/påsken).

5. mars; Presisering av retningslinjene våre:

 • Personer som er vaksinert, må forholde seg til de samme regler/retningslinjer som alle andre.
  Dette begrunnes med at det fortsatt ikke er dokumentert at vaksinerte personer ikke er spredere av viruset. Vi kommer selvsagt tilbake til dette, når/om det dukker opp dokumentasjon som sier noe annet.
 • Vi tar ikke inn pasienter fra kommuner som har mer enn 300 registrert tilfelle pr. 100 000 innbyggere, siste 14 dager (viser til kommunekartet på VG sin hjemmeside). Vi gjør unntak, om vedkommende kan vise til en negativ C-19 test, tatt innen 3 dager før ankomst Skogli, og ellers følger de råd som er gitt nedenfor.

 

6. februar; Informasjon om de som er i karantene.

Av de 7 ansatte som er i karantene, har alle nå fått svar på testene.
Alle de svarene er negative (som betyr «ikke smittet»).
Kan også informere om at det er noen ansatte (som ikke er i karantene), som også har testet seg «for sikkerhets skyld». Alle de har også fått negative test svar.

 

4. Februar; Skogliansatt smittet

I dag fikk vi vite at en ansatt har testet positivt på C-19. Testingen ble gjort da vedkommende var nærkontakt (privat) til en annen som var testet positiv. Den ansatte har ikke hatt nærkontakt med noen pasienter, men vi har 7 kollegaer i karantene. Alle de er blitt testet, og vi får vite prøvesvar i morgen. Oppdatert informasjon kommer da.

 

Endring av retningslinjene våre, vedr. smittevern.

Vi har i dag (4/2) oppdatert våre smittevernregler.
Vi tar ikke inn pasienter fra kommuner som har mer enn 300 registrert tilfelle pr. 100 000 innbyggere, siste 14 dager (de mørkerøde kommuner på kartet på VG sin hjemmeside). Vi gjør unntak, om vedkommende kan vise til en negativ C-19 test, tatt senest 3 dager før ankomst Skogli, og ellers følger de råd som er gitt nedenfor.

Permisjoner: 
Som et «føre var prinsipp», oppfordrer vi alle om ikke å reise på permisjoner mens dere er på Skogli.
Som en regel vil vi ikke godkjenne permisjoner som medfører reiser til kommuner som har mer enn 100 registrert tilfelle pr. 100 000 innbyggere, siste 14 dager (de vises røde og mørkerøde på kartet på VG sin hjemmeside).

Se ellers mer utfyllende informasjon om reglene her: 

Vi har også oppdatert noen datoer om ting vi jobber med ifm. pandemien:

 • Utleie gymsal; Stengt frem til påske. Vurderes på nytt i uke 12.  
 • Utleie basseng; Stengt frem til påske. Vurderes på nytt i uke 12.
 • Hotellgjester; Stengt frem til påske. Vurderes på nytt i uke 12.
 • Treningssenteret i 4 etg. for eksterne; Stengt frem til påske. Vurderes på nytt i uke 12.
 • Selvbetalende rehab. opphold; Åpnet 22. juni 2020.
 • Massasjetilbud – for inneliggende pasienter / interne. Åpnet 24. august 2020. 
 • Massasjetilbud – for byens befolkning / eksterne. Stengt frem til påske. Vurderes på nytt i uke 12.
 • Ansattes bruk av treningssalen; Alle som jobber, kan benytte treningssalen, men kan ikke ta med «følge».
 • Ambulant fysioterapi:
  • 1:1 behandling i lukket rom, åpnet 2. juni.
  • Gruppetrening/bruk av treningssal. Stengt frem til påske. Vurderes på nytt i uke 12.

2020

8/12; ny vurdering av våre retningslinjer. Vi har valgt å ikke endre dem, så de blir som de har vært de siste ukene.

Gjeldende retningslinjer, til og med 3. januar 2021; for ansatte og pasienter.

Her er flytskjemaer som viser hvordan vi vil håndtere mistanke om covid-19 smitte for ansatte og pasienter.

 

7. desember:
Da kan vi melde at alle tester viser at alle ansatte og pasienter som har hatt nærkontakt med den smitta ansatte i perioden 18. – 27. november, ikke er smittet.

I dialog med kommuneoverlegen i Lillehammer, har Skogli i dag valgt å definere denne «smitteepisoden» som over, og ikke smittespore videre.

Smittesporing 4/12

Vi har nå testet alle nærkontakter fra 18/11 til 27/11. Totalt 4 pasienter og 17 ansatte, ingen positive tester.
Det eneste vi mangler nå, er svar fra de 11 pasienter som hadde nærkontakt, men reiste hjem i perioden 18/11 – 27/11.
Vi har fått et par svar derfra (alle negative), men avventer svar fra ca. halvparten av dem. Ingen av de 11 har hatt noen symptomer på C-19. Vi vurderer om vi skal «utvide sirkelen» og teste flere, men vi vil avvente svar fra «de 11 hjemreise pasienter», før vi bestemmer noe om veien videre.

 

Smittesporing 3/12

De 5 ansatte som er i karantene har alle testet negativt på første test.
Iht gjeldende retningslinjer skal de som er i karantene alltid testes to ganger. Ny test på dem i morgen.

Test på Skogli. Alle tester som ble tatt på Skogli i går, har vi også fått svar på, og alle er negative.

Test annet sted. Det er også noen ansatte som har testet seg via kommunens testsenter.
De har også testet negativt (3 personer).

Oppsummert: Alle testsvar som foreligger er negative

Vi avventer da svar fra de siste 2 personer som er i karantene, samt fra ca. 10 pasienter (de som hadde nærkontakt i perioden 18-27. november, men var reist hjem før 27. november).

 

Smittesporing 2/12

Vi har nå fått svar på første del av smittesporingen vi gjør. 10 personer (ansatte og pasienter) som hadde nærkontakt med den smitta, er alle testet negativt.
Fortsatt noen personer til som vi venter prøvesvar fra, så vi er ikke helt «i mål» med smittesporingen enda.

 

1. desember fikk vi beskjed om at en av våre ansatte har testet positivt på C-19.

Vedkommende fikk symptomer søndag 29/11. Holdt seg hjemme og ble testet.
Sammen med smittesporingsteamet i kommunen har vi gjennomført smittesporing iht FHI sine retningslinjer.
1 pasient er satt i karantene, men etter samråd med kommuneoverlegen reiste vedkommende hjem til egen bolig og tar hjemmekarantenen der.
5 ansatte er satt i hjemmekarantene.
Smittesporingen har vist at det er snakk om «ukjent smittekilde». Vi vil derfor i dag og i morgen foreta en større testing av ansatte og pasienter som har hatt nærkontakt med den smitta ansatte.
Vi har for tiden ingen ansatte eller pasienter med koronasymptomer.

Til deg som skal på et Skogliopphold de neste dagene
Vi har gode retningslinjer for smittevern på Skogli, men du må vurdere selv om du vil komme til Skogli eller ikke. Vi opprettholder altså vårt behandlingstilbud.
Du kan selvsagt velge å utsette ditt opphold.
Ta kontakt med vårt inntakskontor på 61249200 om du har ytterligere spørsmål eller ønsker å komme på et senere tidspunkt.

 

Annen informasjon:
Det er ikke tillate med permisjoner under oppholdet. Dette gjør vi frem til og med onsdag 9. desember. Begrunnelsen er den samme som tidligere: Redusere smitterisikoen på Skogli så mye som mulig.
Vi beklager de ulemper dette evt. vil medføre, men håper på forståelse for situasjonen.
Vi kommer til å gjøre en ny vurdering i denne saken, tirsdag 8. desember.

Gjeldende retningslinjer, til og med 9. desember 2020; for ansatte og pasienter.

 

Her er flytskjemaer som viser hvordan vi vil håndtere mistanke om covid-19 smitte for ansatte og pasienter.

Oversikt over vurderinger vi jobber med:

 • Utleie gymsal; Stengt frem til nyttår. Vurderes på nytt i uke 52.  
 • Utleie basseng; Stengt frem til nyttår. Vurderes på nytt i uke 52.     
 • Hotellgjester; Stengt frem til nyttår. Vurderes på nytt i uke 52.
 • Treningssenteret i 4 etg. for eksterne; Stengt frem til nyttår. Vurderes på nytt i uke 52.
 • Selvbetalende rehab. opphold; Åpnet 22. juni.
 • Massasjetilbud – for inneliggende pasienter / interne. Åpnet 24. august. 
 • Massasjetilbud – for byens befolkning / eksterne. Åpnet 24. august (alle som benytter seg av dette tilbudet, må følge retningslinjene vi har laget for våre pasienter)
 • Ansattes bruk av treningssalen; Alle som jobber, kan benytte treningssalen, men kan ikke ta med «følge».
 • Ambulant fysioterapi:
  • 1:1 behandling i lukket rom, åpnet 2. juni.
  • Gruppetrening/bruk av treningssal. Stengt frem til nyttår. Vurderes på nytt i uke 52.

 

UKE 45:

 • Her er våre nye retningslinjer for ansatte og pasienter. Gjeldende fra 3. november 2020.
  (det med rød skrift er nytt/endringer)

UKE 37 – 44:

 • Her er oppdaterte retningslinjer for ansatte og pasienter (utgått, kom nye 3/11)
  Ikke mye som er endret, men noe (se det med rød skrift i dokumentene).

 

UKE 34 – 36:

 • Her er våre oppdaterte retningslinjer for ansatte og pasienter.
 • Vi har også laget to flytskjemaer som viser hvordan vi vil håndtere mistanke om covid-19 smitte for ansatte og pasienter.
 • Som sikkert flere har fått med seg, er i dag Lillehammer blitt rødt. Se her: https://www.nrk.no/innlandet/smitteutbrudd-ved-ntg-pa-lillehammer-1.15127714
  Dette får ikke så mange konsekvenser for Skogli, da vi ikke har hatt «byturer» de siste måneder, og ikke har ansatte som har vært i kontakt med NTG miljøet på Lillehammer.
  Men vi oppfordrer ansatte og pasientene våre, til å være enda mer forsiktige/tilbakeholdne med turer til byen og der mye folk samles.
  Når det er sagt, så er det viktig å poengtere det som står i NRK artikkelen: «Dette er som sagt et lokalt utbrudd som er håndtert, og alle er satt i karantene. Vi (Lillehammer kommune) driver bred smittesporing, og i forrige uke testet vi (Lillehammer kommune) 850 personer. Derfor har vi (Lillehammer kommune) ingen mistanke om en generell smitte i Lillehammer-samfunnet».

 

UKE 26 – 29:

 • Inntak går som planlagt i sommer, og vi har 50 – 60 pasienter inne til opphold.
 • Vi åpnet opp for selvbetalende rehab. opphold fra og med 22. juni.

 

UKE 25:

 • Vi har oppdatert våre retningslinjer for ansatte og pasienter.
  Ingen større endringer, men vi har fjernet anbefalingen om å laste ned «Smittestopp appen» .

 

UKE 24:

 

UKE 23:

 • Til alle pasienter som får besøk på Skogli.
  Her er nye retningslinjer:

  • Pasienter kan ha besøk på rommet (viser til retningslinjene)
  • Pasienter kan ha overnattingsbesøk, i samme rom (vi leier ikke ut egne rom til gjester).
  • Besøkende som ønsker mat, får det servert på rommet av spisesalen. Altså, besøkende skal ikke inn i spisesalen, eller andre fellesområder.

Vi forholder oss til dette denne og neste helg… og så gjør vi ny vurdering senest 17. juni

 • I forbindelse med de nye retningslinjer blir det avholdt informasjonsmøte for alle pasienter på Skogli, tirsdag 2. juni kl. 1500 og 1600 i Salongen.
  Se internt oppslag.

 

UKE 22:

 • Fra og med 2. juni vil vi ha nye retninigslinjer for pasientene våre. Det som blir nytt er følgende:
  «Vi tillater permisjon i helgene. Dette under forutsetning av at du oppholder deg i egen husstand».

 

UKE 21:

 • Det blir avholdt informasjonsmøte for alle pasienter på Skogli, onsdag 20. mai kl. 1500 og 1600 i Salongen (deles i 2 grupper ut fra team). Se interne oppslag.

 

UKE 20:

 • Permisjon i helgene. Som våre interne retningslinjer sier, er det ikke mulig å reise hjem på permisjon i helgene. Dog gjøres det unntak, men det skal avklares med direktøren.
  Generelt er regelen for unntak som følger: Om man blir hentet av 1 person, og er sammen med kun denne ene personen hele helgen, og blir kjørt tilbake til Skogli av samme person, er permisjon mulig.
  Men som sagt, ta kontakt med direktøren om du ønsker permisjon.
 • Vi har oppdatert våre interne retningslinjer for pasienter og ansatte.
  De gjelder fra og med onsdag 13. mai.

 

UKE 19:

 • Vi planlegger gradvis inntak av pasienter som kommer inn via RKE (etter henvisninger fra fastlegen). Planen er å ta inn ca. 20 pasienter i uke 20, og ytterligere 10 i uke 21. Ut fra de veiledninger som foreligger vil vi i mai og juni ligge på et maks antall på ca. 40-50% (som tilsvarer 40-50 pasienter).
 • Alle pasienter som kommer til oss de neste ukene, må forholde seg til følgende retningslinjer (denne er gammel – se ovenfor)

UKE 18:

 • Vi minner om retningslinjer for pasienter og retningslinjer for ansatte. Selv om samfunnet åpner opp en del i forhold til koronasituasjonen, gjelder disse retningslinjer fortsatt.
 • Det blir informasjonsmøte for alle pasienter torsdag 30. april kl. 1530. Se internt oppslag.

 

UKE 17:

 • Det er ingen endringer vedr. inntak på Skogli. Vi tar fortsatt inn pasienter fra sykehusene.
  Vi følger retningslinjene som er gitt spesialisthelsetjenesten/rehabilitering i disse tider. De ser bl.a.:
  «Pasienter i et forløp etter nyoppstått betydelig funksjonsnedsettelse og behov for habilitering og rehabilitering prioriteres høyest. Dette kan gjelde pasienter innlagt på grunn av hjerneslag, hjerneskade, ryggmargsskade, multitraume, amputasjon, brannskade, nevrologiske tilstander og andre skade- og sykdomsforløp der manglende rehabilitering kan medføre alvorlig varig funksjonstap. Også noen pasienter i senere faser som har fått ny betydelig funksjonssvikt, bør prioriteres høyt.»
  Hele teksten finner dere her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kapasitet-i-helsetjenesten/prioritering-av-helsehjelp-i-norge-under-covid-19-pandemien/spesialisthelsetjeneste

 

UKE 16:

 • Skoglis tilbud for personer med angst og/eller depresjon er IKKE stengt. Det er flere medier som melder at «psykologtilbudene i landet er stengt som følge av Koronasituasjonen». Det er litt unyansert. I realiteten er det flere som fortsetter som før, bare via digitale løsninger. Skogli er en av de som fortsetter dette tilbudet via digitale løsninger.
 • Vi tar fortsatt inn pasienter som henvises fra sykehusene.

 

UKE 15:

 • Det blir avholdt informasjonsmøte for alle pasienter på Skogli, tirsdag 7. april kl. 1600.
  Se internt oppslag for mer info.


UKE 14:

 • Det blir avholdt informasjonsmøte for alle pasienter på Skogli, onsdag 1. april kl. 1400 og 1600.
  Se internt oppslag for mer info.

UKE 13:

 

UKE 12:

 • Vi deler informasjonsmøtet i to grupper:
  Pasienter som har rom i 2 etg. møtes fredag 20. mars kl. 1400 i Salongen
  Pasienter som har rom i 1 og 3. etg. møtes fredag 20. mars kl. 1600 i Salongen
 • Folkehelseinstituttet har nå fått oversatt generell informasjon om Koronavirus og viktigheten av å holde seg oppdatert til en rekke ulike språk. Det er også oversatt informasjon om hjemmekarantene og hjemmeisolering.
  Lenker til all informasjonen:

Generell informasjon om koronavirus på ulike språk

Informasjon om hjemmekarantene og hjemmeisolering på ulike språk

 • Fra og med i dag (tirsdag 17. mars), er treningssalen i 4 etg. stengt for ansatte. Dette gjelder for privat bruk/trening, før/etter arbeidstid.
 • Til de av våre pasienter som bruker vårt tilbud: «Arbeidsrettet behandling for personer med angst og depresjon»
  Fra og med i morgen (tirsdag 17. mars) vil dette tilbudet gjennomføres via nettbaserte løsninger (virtuelt møterom), eller telefon. De av dere som bruker tilbudet vil få informasjon via Skogli ila de neste dager.
  Så ingen skal møte opp på Skogli. Avvent oppringning fra oss.
 • Det har kommet en del spørsmål fra pasienter som nå reiser hjem, men som gjerne vil komme tilbake senere på nytt opphold. Må dere søke på nytt? Kommer dere «bakerst i køen»?
  SVAR:

  • Vi kan ikke garantere at samme henvisning vil gjelde. Årsaken til det er at det er RKE/Helse Sør-Øst som avgjør det. Vår vurdering er at RKE/Helse Sør-Øst vil være rause rundt tidsfrister i denne situasjonen, så vi tror det vil gå bra. Men vi kan ikke love noe på andres vegne.
  • De pasienter som ønsker å komme tilbake, og bruke samme henvisning, må gi beskjed til vårt inntakskontor, og der vil dette ønske bli registrert.
  • Når situasjonen har roet seg, vil Skogli ta kontakt med RKE/Helse Sør-Øst og gjøre en henstilling om å bruke de henvisninger på nytt (selv om de evt. er «gått ut på dato»).
  • Vårt inntak vil så videreformidle dette svaret til de aktuelle pasienter.
  • Kommer dere bakerst i køen? Nei. Vi vil i de tilfeller forskyve andre pasienter på ventelisten, slik at de som har reist hjem grunnet «koronasituasjonen» vil få tilbud om ny plass før de andre, når Skogli igjen tar inn pasienter/respektiv gruppe etc.
 • Fra i dag stenger vi ned massasjetilbudet på Skogli, både for pasienter og ansatte. Tidligere har vi stengt ned for byens befolkning.
 • For de av våre pasienter som velger å reise hjem. Her er informasjon fra pasientreiser:
  Helsebussen / Helseekpressen / taxi går som vanlig.
  Pasientreiser opplyser at det blir utvidet dekning av utlegg for privatbil en periode.
  Det kan søkes om på vanlig måte om dekning av bomutgifter, parkeringsutgifter og fergeutgifter.
  Alle oppfordres til å bli hentet av pårørende eller kjøre egen bil i stedet for å bruke pasientreiser sitt tilbud.
 • I går kveld kom dette påbudet fra myndighetene: https://www.nrk.no/norge/helsedirektoratet-vedtar-a-stenge-flere-typer-virksomheter-1.14945736 
  Skogli har vært i kontakt med Helse Sør-Øst vedr. disse nye påleggene fra myndighetene. Helse Sør-Øst har et ekstraordinært møte kl. 1000 i dag (mandag), og vil sende ut informasjon rett etter dette møte. Det betyr at Skogli ikke gjør noen endringer før denne informasjonen fra Helse Sør-Øst foreligger.
  Det kan presisere at Skogli er en del av spesialisthelsetjenesten, men på den annen side er det nevn behandlingsmetoder/faggrupper som vi også praktiserer/har på Skogli. Derfor er denne beskjeden noe tvetydig for Skogli, og derfor har vi bedt Helse Sør-Øst utdype dette pålegget for oss som driver innen rehabilitering.
  Kommer oppdatert informasjon her, med en gang ny informasjon foreligger.
 • Fra og med mandag 16. mars har vi stengt inntak for planlagte ankomster.
 • Vi tar fortsatt inn pasienter som blir henvist fra sykehusene, men har strengere rutiner ved ankomst.
 • Neste informasjonsmøte for alle pasienter på Skogli, blir fredag 20. mars kl. 1400 i Salongen.
  Til stede fra Skogli blir medisinskfaglig ansvarlig lege og direktøren.

 

UKE 11 – Nye tiltak fra Skogli sin side:

 • Vi fortsetter med å ta inn nye pasienter, men vil informere alle våre pasienter, og de som har ankomst de neste ukene, at å oppholde seg på Skogli er teoretisk sett en større risiko enn å være alene hjemme. Dette da det på Skogli er flere mennesker samlet på et begrenset område.
  Er du i risikogruppen og har ankomst Skogli de neste ukene, vil vi be deg kontakte din fastlege for å avklare om et rehabiliteringsopphold på Skogli er nødvendig ut fra den situasjon samfunnet nå er i. Vi tenker ikke her bare på selve oppholdet, men like mye på evt. reise med offentlig transport etc.
  I løpet av helgen vil vi gjøre ny vurdering om å evt. stenge inntak for nye pasienter. Neste nye pasient på Skogli har ankomst mandag 16. mars (1. person). 
 • Smitteverntiltak rundt servering av måltider.  
 • Oppdatert informasjonsskriv for alle pasienter på Skogli. Det er hengt opp på Skogli.
 • Oppdaterte retningslinjer for ansatte.
 • Vi stenger ned vårt «massasjetilbud» fra og med i dag.
 • Etter nye råd fra FHI, vil alle ansatte på Skogli som kommer hjem fra reise utenfor Norden, ta 2 ukers karantene.
 • Vi fjerne tilbudet om PC som er til utleie for pasientene.
 • Vi oppdaterer våre rutiner ved for de pasienter som har ankomst Skogli de neste måneder, til å inkludere «tegn på luftveisinfeksjon og symptomer som feber, hoste og sår hals». Det betyr at rutinen er følgende:
  Vi oppfordrer alle pasienter som har ankomst til Skogli de neste ukene (mars/april), om å utsette ankomsten om de har:

  • hatt nærkontakt til bekreftet tilfelle, det vil si de som har hatt nær kontakt med et bekreftet smittet, inkludert bo sammen med bekreftet tilfelle.
  • vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. (områder med vedvarende smitte – se fhi.no).
  • de siste 14 dager hatt tegn til luftveisinfeksjon og symptomer som feber, hoste og sår hals.
 • De to mest brukte dører inn til hovedtrappen, holdes konstant åpent. Unngår med det et «kontaktområde» som mange ellers hadde brukt.
 • Renholds-avdelingen på Skogli utvider renholdet ved å gå to ekstra «renholdsrunder» (pr. dag) på enkelte fellesområder (dørhåndtak, heis-knapper etc).
 • Vi stenger all utleie av rom og tilbudet til lokalbefolkningen om å spise på Skogli.
 • Skogli avlyser alle turer og arrangement til Lillehammer og omegn (handleturer, museumsbesøk etc).
 • Alle ansatte avlyser deltakelse på eksterne møter, konferanser o.l.
 • Vi ber alle ansatte og pasienter begrense håndhilsing.

 

Tidligere tiltak fra Skogli sin side:

 • Uke 10 hang vi opp ny/oppdatert informasjon om generelle forebyggende tiltak som håndhygiene etc.
 • Mandag 9. mars blir det personalmøte for ansatte og et informasjonsmøte for alle pasienter. Der vil vi gå gjennom de tiltak vi har gjort, og planlagte tiltak fremover.
 • Fra og med uke 11 vil vi stenge bassenget, gymsalen og 4 etasjen (treningssalen) for lokalbefolkningen.
 • Vi oppfordrer alle pasienter som har ankomst til Skogli de neste ukene (mars/april), om å utsette ankomsten om de har:
  • hatt nærkontakt til bekreftet tilfelle, det vil si de som har hatt nær kontakt med et bekreftet smittet, inkludert bo sammen med bekreftet tilfelle.
  • vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.
   (områder med vedvarende smitte – se fhi.no).

Ta kontakt med vårt inntakskontor om dette gjelder deg. Inntak: 61 24 92 00.

 • Vi oppfordrer alle våre pasienter til ikke å ta  mot besøk mens de er på Skogli. Denne oppfordringen gjelder naturlig nok alle pårørende, venner, bekjente etc., om ikke å komme på besøk.