COVID-19

Dette er en side hvor vi publiserer og oppdaterer informasjon vedr. tiltak vi gjør og evt. planlegger å gjøre vedr. situasjonen rundt COVID-19 (koronaviruset).

Når det gjelder informasjon om selve viruset og annen informasjon rundt koronasmitten, henviser vi til Folkehelseinstituttets side.

 

Vi har behandlingstilbud for personer som trenger rehabilitering etter Covid-19.

 

Sist oppdatert  13. september 2022.

13/9; Oppdaterte retningslinjer

Skolestart er over, og vi fikk ikke det smittetrykket vi trodde, og bra var det.
Vi er derfor tilbake til «normalen».

Her finner dere et flytskjema som viser våre retningslinjer ved «nyoppståtte luftveissymptomer«.

Viser også til denne siden fra FHI.

 

22/8; Oppdaterte retningslinjer for ansatte

I forbindelse med skolestart, har vi oppdatert retningslinjene for de ansatte.

 

25/7; Ingen smitteverntiltak

Vi har ikke hatt noe smitte siste uken, så vi derfor ingen smitteverntiltak på Skogli.
Men vi oppfordrer alle pasienter, gjester og besøkende er å ikke komme til Skogli om man har vært syk (influensa o.l.) siste 5 dagene.

 

20/7; Fjerner tiltak

Da vi ikke har hatt nye smittede siste 5 dager, fjerne vi de midlertidige tiltakene vi hadde.

 

13/7; Midlertidige tiltak

Grunnet nye smittetilfeller på Skogli, har vi bestemt å gjeninnføre følgende tiltak:

 • Vi oppfordrer til bruk av munnbind i alle fellesområder.
  Har man avstand til nærmeste på minimum 2 meter kan munnbind tas av.

Vi følger situasjonen nøye, og kommer til å ha disse smitteverntiltak til over helgen.
Ny informasjon kommer senest mandag (18. juli).

 

19/4; Tilbake til normalen

Da har vi bestemt at vi fra og med i dag går «tilbake til normalen».

Men vi har fortsatt noen ting vi fortsetter med:

 

For pasienter før opphold (uansett vaksinasjonsstatus):

 • De siste 5 dagene skal du ikke ha vært covid-19 smittet, eller vært nærkontakt med en person som er bekreftet syk  med covid-19.
 • Du skal ikke hatt feber eller luftveissymptomer de siste 5 dager.

 

Ellers gjelder:

 • Vi tester (med selvtest), ved luftveissymptomer.
 • Ved positiv test, holder ansatte seg hjemme i 5 dager (& minst 24 t. feberfri).
 • Pasienter som tester positivt sendes hjem (evt. karantene på Skogli).
 • Som hovedregel smittesporer vi ikke lengre. Vi vil selvsagt se an situasjonen, og skulle det f.eks. bli «flere som tester positivt samtidig», vil vi vurdere å smittespore lell.
 • Vi dropper regelen om 1 m. avstand, men oppfordrer fortsatt til å holde avstand om det lar seg gjøre.
 • Vi oppfordrer alle ansatte som har 1:1 behandling, og er tettere på enn 1 m. over lengre tid, å vurdere bruk av munnbind. Her vil den enkelte behandler vurdere situasjonen fra gang til gang.

 

Alle tilbud nedenfor er nå åpent: 

 • Hotellgjester
 • Treningssenteret i 4 etg. for eksterne.
 • Bassengbruk for eksterne.
 • Massasjetilbud – for byens befolkning / eksterne.   
 • Utleie gymsal.
 • Utleie basseng.
 • Selvbetalende rehab. opphold.
 • Massasjetilbud – for inneliggende pasienter / interne.  
 • Ansattes bruk av treningssalen; Alle ansatte, kan benytte treningssalen, og ta med en person.
 • Ambulant fysioterapi:
  • 1:1 behandling i lukket rom.
  • Gruppetrening/bruk av treningssal.

 

 

29/3; Vurdering

I dag har vi gjort ny vurdering på våre smitteverntiltak.
Vi har landet på at vi stort sett åpner opp til slik det var før pandemien, med følgende unntak/kommentarer:

 • Pasienter skal ikke komme til oss om de har vært C-19 smittet, nærheten av C-19 smittet og/eller hatt luftveissymptomer etc. de siste 5 dager før planlagt ankomst.
 • Påbud om munnbind til/fra/i fellesområder bortfaller, men vi bruker munnbind når vi sitter/er tettere enn 1 m.
 • Etter påske (fra og med uke 16), har vi ikke puljer i spisesalen lengre, og kantinen for ansatte åpner opp.
 • Pasienter kan ta imot besøk innendørs, men kun 2 personer om gangen. Besøkende må gå rett på rommet til pasienten, og være der hele tiden.
 • Karantenereglene for ansatte gjelder fortsatt, men kun når du selv er smittet/testet positivt. Ut over det, skal vi kun testes ved symptomer. Dere finner detaljene her.
 • Utleie basseng og gymsal åpnes opp etter påske (uke 16).
 • De som driver ambulant fysioterapi, kan ta med pasienter i 4 etg. etter påske (fra og med uke 16).
 • Bassenget åpnes opp for eksterne, etter påske (fra og med uke 16).
 • Hotellgjester og massasjepasienter eksterne, åpnes det opp for etter påske (fra og med uke 16).
 • Pårørendedager åpner vi opp for, fra og med neste uke (uke 14).
 • Vi har fortsatt fremme håndsprit og utstyr for å vaske av apparater i 4 etg. etc., og ønsker at alle fortsatt bruker det.

Alt som planlegges å åpne opp etter påske, har selvsagt et forbehold om at smitten ikke skulle øke ila de neste 3 ukene.

 

For andre tilbud gjelder:

 • Treningssenteret i 4 etg. for eksterne; Stengt. Vurderes på nytt 19. april.  

 

15/3; Ny vurdering

I dag har vi gjort ny vurdering av våre smitteverntiltak. Ingen større endringer, men:

 • Vi har endret fra 14 til 7 dager når det gjelder smittesituasjon og nye pasienter. Den sms som nye pasientene får, er nå slik: «Dersom du i løpet av de siste 7 dager har vært i kontakt med noen som er bekreftet eller mistenkt smittet, eller selv har vært smittet, eller har hatt eller har luftveissymptomer/feber, ber vi deg om å ta kontakt med oss for å utsette oppholdet.»
 • Vi har ikke lengre noen begrensninger på reisevei til Skogli, men oppfordrer fortsatt alle pasienter til ikke å reise kollektivt.
 • Vi bruker fortsatt munnbind i alle fellesområder.
 • Ny vurdering gjøres 29. mars.

Her finner dere retningslinjer (kommer oppdatert retningslinjer i morgen 30. mars)

 

4/3; En endring

I dag har vi gjort en endring på retningslinjene for pasienter.
Vi har lagt til ett punkt som handler om de pasienter som tester positivt under oppholdet på Skogli;

«Tester du positivt på C-19 under oppholdet, vil vi sende deg hjem så fort som mulig, om din helse/situasjon tillater det. Blir du på Skogli, følger vi da de nasjonale råd om isolering (4 døgn isolasjon og feberfrihet i 24 timer).»

 

1/3; Ny vurdering

I dag har vi gjort ny vurdering av våre smitteverntiltak.
Vi har valgt å ikke gjøre noen endringer. Vi begrunner det med at vi for tiden har registrert smitte på huset.

Vi gjør ny vurdering tirsdag 15. mars.

 

15/2; Endring av retningslinjer

Vi har i dag endret noe på retningslinjene våre, gjeldende fra 16. februar 2022. 
Ingen endringer for pasientene våre, kun for ansatte og de karantenebestemmelser de må forholde seg til.

For andre tilbud gjelder:

 • Hotellgjester; Stengt. Vurderes ikke før til sommeren. 
 • Treningssenteret i 4 etg. for eksterne; Stengt. Vurderes på nytt til påske. 
 • Bassengbruk for eksterne; Stengt. Vurderes på nytt til påske.
 • Massasjetilbud – for byens befolkning / eksterne. Stengt. Vurderes på nytt til påske. 
 • Utleie gymsal;  Stengt til og med uke 11. Vurderes på nytt 15. mars 2022.
 • Utleie basseng; Stengt til og med uke 11. Vurderes på nytt 15. mars 2022.
 • Selvbetalende rehab. opphold; Stengt. Vurderes ikke før til påske. 
 • Massasjetilbud – for inneliggende pasienter / interne. Åpnet 24. august 2020. 
 • Ansattes bruk av treningssalen; Alle ansatte, kan benytte treningssalen, og ta med en person fra egen husstand.
 • Ambulant fysioterapi:
  • 1:1 behandling i lukket rom, åpnet 2. juni 2020.
  • Gruppetrening/bruk av treningssal. Stengt. Vurderes ikke før til påske.

 

7/2; Endring av retningslinjer

Vi har i dag endret noe på retningslinjene våre, gjeldende fra 8. februar 2022.

Kort oppsummert:

 • Vi gjør ingen endringer på smittevernrutinene for pasienter. Dette inkluderer at vi fortsatt «oppfordrer til ikke å dra på permisjon», «ingen besøk innendørs», «selvtest før ankomst» osv.
 • Vi fjerner maksantallet på alle undervisningsrom og grupperom, men regelen om 1m. avstand gjelder, og at man bruker munnbind om man ikke kan holde 1 m. avstand.
 • Skoglibussen kan nå brukes av alle team, for turer. Men vi arrangerer ikke turer til innendørsaktiviteter (kunstmuseet, kjøpesentra etc).
 • Vi opprettholder 2 serveringer ved måltidene.
 • Vi holder fortsatt stengt for eksterne leietakere (foreløpig til og med uke 7).
 • Ny vurdering gjøres 15. februar 2022.

Her finner dere fullstendige og oppdaterte retningslinjer for ansatte og pasienter.

Vi har også oppdatert karantenereglene for ansatte.

 

26/1; Endring av retningslinjer

Vi har i dag valgt å stramme ytterligere inn på retningslinjene våre. Det viktigste gjelder de av dere som skal til Skogli de neste ukene.
Vi oppfordrer alle pasienter til å ikke bruke kollektivtransport til Skogli. De som har lang reisevei med kollektivtransport (mer enn 30 min), ber vi utsette oppholdet. Ta kontakt med vårt inntakskontor på 61249200.

Dette gjelder foreløbig til og med uke 6.

 

18/1; Endring av retningslinjer

Vi har i dag valgt å stramme inn på retningslinjene våre. Det viktigste gjelder de av dere som skal til Skogli de neste ukene. For dere gjelder:

Før oppholdet (uansett vaksinasjonsstatus):

 • De siste to ukene skal du ikke ha vært covid-19 smittet, eller vært nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Du skal ikke hatt feber eller luftveissymptomer de siste 7 dager.
 • Begrens antall nærkontakter til et minimum, i fem dager før avreise til Skogli (gjelder for dere som har ankomst fra og med 25. januar).
 • Du skal ta en selvtest før avreisen til Skogli.
 • Unngå (om mulig) bruk av kollektivtransport, til Skogli.

 

 

16/1; Stenger gruppetilbud

Grunnet det høye smittetrykket i Lillehammer og omegn, har vi i dag bestemt å stanse all utleie av basseng og gymsal. Dette gjelder enn så lenge frem til og med uke 6.
Vi gjør ny vurdering, senest 9/2.

 

10/1; Ny vurdering – smittevern

Vi har har hatt nytt møte i dag, men bare valgt å gjøre noen endringer i våre smittevernregler.
Vi følger smittesituasjonen svært nøye, og er forberedt på å gjøre endringer på kort varsel.

Det vi endret på var følgende (gjeldende fra og med 11. januar 2022):

 • Vi ber alle pasienter ta en selvtest før de reiser til Skogli.
 • Pasienter får ikke lov til å ta i mot besøk innendørs.
 • Vi ber alle våre pasienter om ikke dra på permisjon i helgene. Drar man like vel på permisjon, vil vi at det skal tas en selvtest før ankomst Skogli igjen.

 

29/12; Ny vurdering – smittevern

Vi har valgt å ikke gjøre noen endringer i våre smittevernregler.
Vi følger smittesituasjonen svært nøye, og er forberedt på å gjøre endringer på kort varsel nå/om vi ser konsekvensen av omikronvarianten. Ifølge FHI vil dette skje i uke 1 – 3 i 2022.

 

For andre tilbud gjelder:

 • Hotellgjester; Stengt. Vurderes på nytt senest  23. februar 2022.
 • Treningssenteret i 4 etg. for eksterne; Stengt. Vurderes på nytt senest 23. februar 2022.
 • Bassengbruk for eksterne; Stengt. Vurderes på nytt senest 23. februar 2022.
 • Massasjetilbud – for byens befolkning / eksterne. Stengt. Vurderes på nytt senest 23. februar 2022.
 • Utleie gymsal;  Stengt. Vurderes på nytt senest  23. februar 2022.
 • Utleie basseng; Stengt. Vurderes på nytt senest  23. februar 2022.
 • Selvbetalende rehab. opphold; Stengt. Vurderes på nytt senest  23. februar 2022.
 • Massasjetilbud – for inneliggende pasienter / interne. Åpnet 24. august 2020. 
 • Ansattes bruk av treningssalen; Alle ansatte, kan benytte treningssalen, og ta med en person fra egen husstand.
 • Ambulant fysioterapi:
  • 1:1 behandling i lukket rom, åpnet 2. juni 2020.
  • Gruppetrening/bruk av treningssal. Stengt. Vurderes på nytt senest  23. februar 2022.

 

15/12; Ny vurdering 29. desember

Vi følger smittesituasjonen nasjonalt og lokalt svært tett, og vil gjøre en ny vurdering på våre tiltak den 29. desember 2021.

Kommer oppdatert informasjon på denne siden da.

 

 

 

 

Link som ikke brukes: 

2021_11_16_Retningslinjer for pasienter_til pt. rom