COVID-19

Dette er en side hvor vi publiserer og oppdaterer informasjon vedr. tiltak vi gjør og evt. planlegger å gjøre vedr. situasjonen rundt COVID-19 (koronaviruset).

Når det gjelder informasjon om selve viruset og annen informasjon rundt koronasmitten, henviser vi til Folkehelseinstituttets side.

På Skogli er det IKKE registrert noen ansatte eller pasienter med koronavirus (smittet), så alle tiltak er forebyggende og «føre var».

 

Sist oppdatert  5. oktober kl. 1030.

Vi har nå gjort ny vurdering rundt koronasituasjonen. Konklusjonen er at vi opprettholder de retningslinjer som vi har, og gjør ingen endringer.

Kan ellers melde at vi de siste ukene har tilnærmet normal drift, og satser på å ha det resten av året.

Oversikt over vurderinger vi jobber med:

 • Utleie gymsal; Stengt. Vurderes på nytt 3. november.  
 • Utleie basseng; Stengt. Vurderes på nytt 3. november.    
 • Hotellgjester; Stengt. Vurderes på nytt 3. november.    
 • Treningssenteret i 4 etg. for eksterne; Stengt. Vurderes på nytt 3. november.  
 • Selvbetalende rehab. opphold; Åpnet 22. juni.
 • Massasjetilbud – for inneliggende pasienter / interne. Åpnet 24. august. 
 • Massasjetilbud – for byens befolkning / eksterne. Åpnet 24. august (alle som benytter seg av dette tilbudet, må følge retningslinjene vi har laget for våre pasienter)
 • Ansattes bruk av treningssalen; Alle som jobber, kan benytte treningssalen, men kan ikke ta med «følge».
 • Ambulant fysioterapi:
  • 1:1 behandling i lukket rom, åpnet 2. juni.
  • Gruppetrening/bruk av treningssal. Stengt. Vurderes på nytt 3. november.  

 

UKE 37:

 • Her er oppdaterte retningslinjer for ansatte og pasienter.
  Ikke mye som er endret, men noe (se det med rød skrift i dokumentene).

 

UKE 34 – 36:

 • Her er våre oppdaterte retningslinjer for ansatte og pasienter.
 • Vi har også laget to flytskjemaer som viser hvordan vi vil håndtere mistanke om covid-19 smitte for ansatte og pasienter.
 • Som sikkert flere har fått med seg, er i dag Lillehammer blitt rødt. Se her: https://www.nrk.no/innlandet/smitteutbrudd-ved-ntg-pa-lillehammer-1.15127714
  Dette får ikke så mange konsekvenser for Skogli, da vi ikke har hatt «byturer» de siste måneder, og ikke har ansatte som har vært i kontakt med NTG miljøet på Lillehammer.
  Men vi oppfordrer ansatte og pasientene våre, til å være enda mer forsiktige/tilbakeholdne med turer til byen og der mye folk samles.
  Når det er sagt, så er det viktig å poengtere det som står i NRK artikkelen: «Dette er som sagt et lokalt utbrudd som er håndtert, og alle er satt i karantene. Vi (Lillehammer kommune) driver bred smittesporing, og i forrige uke testet vi (Lillehammer kommune) 850 personer. Derfor har vi (Lillehammer kommune) ingen mistanke om en generell smitte i Lillehammer-samfunnet».

 

UKE 26 – 29:

 • Inntak går som planlagt i sommer, og vi har 50 – 60 pasienter inne til opphold.
 • Vi åpnet opp for selvbetalende rehab. opphold fra og med 22. juni.

 

UKE 25:

 • Vi har oppdatert våre retningslinjer for ansatte og pasienter.
  Ingen større endringer, men vi har fjernet anbefalingen om å laste ned «Smittestopp appen» .

 

UKE 24:

 

UKE 23:

 • Til alle pasienter som får besøk på Skogli.
  Her er nye retningslinjer:

  • Pasienter kan ha besøk på rommet (viser til retningslinjene)
  • Pasienter kan ha overnattingsbesøk, i samme rom (vi leier ikke ut egne rom til gjester).
  • Besøkende som ønsker mat, får det servert på rommet av spisesalen. Altså, besøkende skal ikke inn i spisesalen, eller andre fellesområder.

Vi forholder oss til dette denne og neste helg… og så gjør vi ny vurdering senest 17. juni

 • I forbindelse med de nye retningslinjer blir det avholdt informasjonsmøte for alle pasienter på Skogli, tirsdag 2. juni kl. 1500 og 1600 i Salongen.
  Se internt oppslag.

 

UKE 22:

 • Fra og med 2. juni vil vi ha nye retninigslinjer for pasientene våre. Det som blir nytt er følgende:
  «Vi tillater permisjon i helgene. Dette under forutsetning av at du oppholder deg i egen husstand».

 

UKE 21:

 • Det blir avholdt informasjonsmøte for alle pasienter på Skogli, onsdag 20. mai kl. 1500 og 1600 i Salongen (deles i 2 grupper ut fra team). Se interne oppslag.

 

UKE 20:

 • Permisjon i helgene. Som våre interne retningslinjer sier, er det ikke mulig å reise hjem på permisjon i helgene. Dog gjøres det unntak, men det skal avklares med direktøren.
  Generelt er regelen for unntak som følger: Om man blir hentet av 1 person, og er sammen med kun denne ene personen hele helgen, og blir kjørt tilbake til Skogli av samme person, er permisjon mulig.
  Men som sagt, ta kontakt med direktøren om du ønsker permisjon.
 • Vi har oppdatert våre interne retningslinjer for pasienter og ansatte.
  De gjelder fra og med onsdag 13. mai.

 

UKE 19:

 • Vi planlegger gradvis inntak av pasienter som kommer inn via RKE (etter henvisninger fra fastlegen). Planen er å ta inn ca. 20 pasienter i uke 20, og ytterligere 10 i uke 21. Ut fra de veiledninger som foreligger vil vi i mai og juni ligge på et maks antall på ca. 40-50% (som tilsvarer 40-50 pasienter).
 • Alle pasienter som kommer til oss de neste ukene, må forholde seg til følgende retningslinjer (denne er gammel – se ovenfor)

UKE 18:

 • Vi minner om retningslinjer for pasienter og retningslinjer for ansatte. Selv om samfunnet åpner opp en del i forhold til koronasituasjonen, gjelder disse retningslinjer fortsatt.
 • Det blir informasjonsmøte for alle pasienter torsdag 30. april kl. 1530. Se internt oppslag.

 

UKE 17:

 • Det er ingen endringer vedr. inntak på Skogli. Vi tar fortsatt inn pasienter fra sykehusene.
  Vi følger retningslinjene som er gitt spesialisthelsetjenesten/rehabilitering i disse tider. De ser bl.a.:
  «Pasienter i et forløp etter nyoppstått betydelig funksjonsnedsettelse og behov for habilitering og rehabilitering prioriteres høyest. Dette kan gjelde pasienter innlagt på grunn av hjerneslag, hjerneskade, ryggmargsskade, multitraume, amputasjon, brannskade, nevrologiske tilstander og andre skade- og sykdomsforløp der manglende rehabilitering kan medføre alvorlig varig funksjonstap. Også noen pasienter i senere faser som har fått ny betydelig funksjonssvikt, bør prioriteres høyt.»
  Hele teksten finner dere her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kapasitet-i-helsetjenesten/prioritering-av-helsehjelp-i-norge-under-covid-19-pandemien/spesialisthelsetjeneste

 

UKE 16:

 • Skoglis tilbud for personer med angst og/eller depresjon er IKKE stengt. Det er flere medier som melder at «psykologtilbudene i landet er stengt som følge av Koronasituasjonen». Det er litt unyansert. I realiteten er det flere som fortsetter som før, bare via digitale løsninger. Skogli er en av de som fortsetter dette tilbudet via digitale løsninger.
 • Vi tar fortsatt inn pasienter som henvises fra sykehusene.

 

UKE 15:

 • Det blir avholdt informasjonsmøte for alle pasienter på Skogli, tirsdag 7. april kl. 1600.
  Se internt oppslag for mer info.


UKE 14:

 • Det blir avholdt informasjonsmøte for alle pasienter på Skogli, onsdag 1. april kl. 1400 og 1600.
  Se internt oppslag for mer info.

UKE 13:

 

UKE 12:

 • Vi deler informasjonsmøtet i to grupper:
  Pasienter som har rom i 2 etg. møtes fredag 20. mars kl. 1400 i Salongen
  Pasienter som har rom i 1 og 3. etg. møtes fredag 20. mars kl. 1600 i Salongen
 • Folkehelseinstituttet har nå fått oversatt generell informasjon om Koronavirus og viktigheten av å holde seg oppdatert til en rekke ulike språk. Det er også oversatt informasjon om hjemmekarantene og hjemmeisolering.
  Lenker til all informasjonen:

Generell informasjon om koronavirus på ulike språk

Informasjon om hjemmekarantene og hjemmeisolering på ulike språk

 • Fra og med i dag (tirsdag 17. mars), er treningssalen i 4 etg. stengt for ansatte. Dette gjelder for privat bruk/trening, før/etter arbeidstid.
 • Til de av våre pasienter som bruker vårt tilbud: «Arbeidsrettet behandling for personer med angst og depresjon»
  Fra og med i morgen (tirsdag 17. mars) vil dette tilbudet gjennomføres via nettbaserte løsninger (virtuelt møterom), eller telefon. De av dere som bruker tilbudet vil få informasjon via Skogli ila de neste dager.
  Så ingen skal møte opp på Skogli. Avvent oppringning fra oss.
 • Det har kommet en del spørsmål fra pasienter som nå reiser hjem, men som gjerne vil komme tilbake senere på nytt opphold. Må dere søke på nytt? Kommer dere «bakerst i køen»?
  SVAR:

  • Vi kan ikke garantere at samme henvisning vil gjelde. Årsaken til det er at det er RKE/Helse Sør-Øst som avgjør det. Vår vurdering er at RKE/Helse Sør-Øst vil være rause rundt tidsfrister i denne situasjonen, så vi tror det vil gå bra. Men vi kan ikke love noe på andres vegne.
  • De pasienter som ønsker å komme tilbake, og bruke samme henvisning, må gi beskjed til vårt inntakskontor, og der vil dette ønske bli registrert.
  • Når situasjonen har roet seg, vil Skogli ta kontakt med RKE/Helse Sør-Øst og gjøre en henstilling om å bruke de henvisninger på nytt (selv om de evt. er «gått ut på dato»).
  • Vårt inntak vil så videreformidle dette svaret til de aktuelle pasienter.
  • Kommer dere bakerst i køen? Nei. Vi vil i de tilfeller forskyve andre pasienter på ventelisten, slik at de som har reist hjem grunnet «koronasituasjonen» vil få tilbud om ny plass før de andre, når Skogli igjen tar inn pasienter/respektiv gruppe etc.
 • Fra i dag stenger vi ned massasjetilbudet på Skogli, både for pasienter og ansatte. Tidligere har vi stengt ned for byens befolkning.
 • For de av våre pasienter som velger å reise hjem. Her er informasjon fra pasientreiser:
  Helsebussen / Helseekpressen / taxi går som vanlig.
  Pasientreiser opplyser at det blir utvidet dekning av utlegg for privatbil en periode.
  Det kan søkes om på vanlig måte om dekning av bomutgifter, parkeringsutgifter og fergeutgifter.
  Alle oppfordres til å bli hentet av pårørende eller kjøre egen bil i stedet for å bruke pasientreiser sitt tilbud.
 • I går kveld kom dette påbudet fra myndighetene: https://www.nrk.no/norge/helsedirektoratet-vedtar-a-stenge-flere-typer-virksomheter-1.14945736 
  Skogli har vært i kontakt med Helse Sør-Øst vedr. disse nye påleggene fra myndighetene. Helse Sør-Øst har et ekstraordinært møte kl. 1000 i dag (mandag), og vil sende ut informasjon rett etter dette møte. Det betyr at Skogli ikke gjør noen endringer før denne informasjonen fra Helse Sør-Øst foreligger.
  Det kan presisere at Skogli er en del av spesialisthelsetjenesten, men på den annen side er det nevn behandlingsmetoder/faggrupper som vi også praktiserer/har på Skogli. Derfor er denne beskjeden noe tvetydig for Skogli, og derfor har vi bedt Helse Sør-Øst utdype dette pålegget for oss som driver innen rehabilitering.
  Kommer oppdatert informasjon her, med en gang ny informasjon foreligger.
 • Fra og med mandag 16. mars har vi stengt inntak for planlagte ankomster.
 • Vi tar fortsatt inn pasienter som blir henvist fra sykehusene, men har strengere rutiner ved ankomst.
 • Neste informasjonsmøte for alle pasienter på Skogli, blir fredag 20. mars kl. 1400 i Salongen.
  Til stede fra Skogli blir medisinskfaglig ansvarlig lege og direktøren.

 

UKE 11 – Nye tiltak fra Skogli sin side:

 • Vi fortsetter med å ta inn nye pasienter, men vil informere alle våre pasienter, og de som har ankomst de neste ukene, at å oppholde seg på Skogli er teoretisk sett en større risiko enn å være alene hjemme. Dette da det på Skogli er flere mennesker samlet på et begrenset område.
  Er du i risikogruppen og har ankomst Skogli de neste ukene, vil vi be deg kontakte din fastlege for å avklare om et rehabiliteringsopphold på Skogli er nødvendig ut fra den situasjon samfunnet nå er i. Vi tenker ikke her bare på selve oppholdet, men like mye på evt. reise med offentlig transport etc.
  I løpet av helgen vil vi gjøre ny vurdering om å evt. stenge inntak for nye pasienter. Neste nye pasient på Skogli har ankomst mandag 16. mars (1. person). 
 • Smitteverntiltak rundt servering av måltider.  
 • Oppdatert informasjonsskriv for alle pasienter på Skogli. Det er hengt opp på Skogli.
 • Oppdaterte retningslinjer for ansatte.
 • Vi stenger ned vårt «massasjetilbud» fra og med i dag.
 • Etter nye råd fra FHI, vil alle ansatte på Skogli som kommer hjem fra reise utenfor Norden, ta 2 ukers karantene.
 • Vi fjerne tilbudet om PC som er til utleie for pasientene.
 • Vi oppdaterer våre rutiner ved for de pasienter som har ankomst Skogli de neste måneder, til å inkludere «tegn på luftveisinfeksjon og symptomer som feber, hoste og sår hals». Det betyr at rutinen er følgende:
  Vi oppfordrer alle pasienter som har ankomst til Skogli de neste ukene (mars/april), om å utsette ankomsten om de har:

  • hatt nærkontakt til bekreftet tilfelle, det vil si de som har hatt nær kontakt med et bekreftet smittet, inkludert bo sammen med bekreftet tilfelle.
  • vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. (områder med vedvarende smitte – se fhi.no).
  • de siste 14 dager hatt tegn til luftveisinfeksjon og symptomer som feber, hoste og sår hals.
 • De to mest brukte dører inn til hovedtrappen, holdes konstant åpent. Unngår med det et «kontaktområde» som mange ellers hadde brukt.
 • Renholds-avdelingen på Skogli utvider renholdet ved å gå to ekstra «renholdsrunder» (pr. dag) på enkelte fellesområder (dørhåndtak, heis-knapper etc).
 • Vi stenger all utleie av rom og tilbudet til lokalbefolkningen om å spise på Skogli.
 • Skogli avlyser alle turer og arrangement til Lillehammer og omegn (handleturer, museumsbesøk etc).
 • Alle ansatte avlyser deltakelse på eksterne møter, konferanser o.l.
 • Vi ber alle ansatte og pasienter begrense håndhilsing.

 

Tidligere tiltak fra Skogli sin side:

 • Uke 10 hang vi opp ny/oppdatert informasjon om generelle forebyggende tiltak som håndhygiene etc.
 • Mandag 9. mars blir det personalmøte for ansatte og et informasjonsmøte for alle pasienter. Der vil vi gå gjennom de tiltak vi har gjort, og planlagte tiltak fremover.
 • Fra og med uke 11 vil vi stenge bassenget, gymsalen og 4 etasjen (treningssalen) for lokalbefolkningen.
 • Vi oppfordrer alle pasienter som har ankomst til Skogli de neste ukene (mars/april), om å utsette ankomsten om de har:
  • hatt nærkontakt til bekreftet tilfelle, det vil si de som har hatt nær kontakt med et bekreftet smittet, inkludert bo sammen med bekreftet tilfelle.
  • vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.
   (områder med vedvarende smitte – se fhi.no).

Ta kontakt med vårt inntakskontor om dette gjelder deg. Inntak: 61 24 92 00.

 • Vi oppfordrer alle våre pasienter til ikke å ta  mot besøk mens de er på Skogli. Denne oppfordringen gjelder naturlig nok alle pårørende, venner, bekjente etc., om ikke å komme på besøk.