Reumatologiske sykdommer

For hvem: Personer med revmatiske sykdommer med behov for rehabilitering.

Tilbudet gjelder for voksne over 18 år.
Faggrupper i teamet er lege, revmatolog, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og teamassistent. Teamet samarbeider også med andre faggrupper som klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, ortopediingeniør og sosionom, ved behov.

Mål: for rehabiliteringen bygger på tverrfaglighet i samhandling med pasient og omgivelser.
Vi vil arbeide sammen med deg for å bidra til at du når dine mål, oppnår best mulig funksjon. Dette gjøres gjennom egenaktivitet, trening, informasjon og veiledning.
Ved behov legger vi til rette for at du kan involvere din(e) pårørende.

Innhold: Dagen etter ankomst treffer du lege, fysioterapeut og rehabiliteringskoordinator  for en kartleggingssamtale.

I løpet av oppholdet vil de ulike fagpersonene holde aktivitetsgrupper og undervisning om forskjellig relevante temaer. I den forbindelse får du mulighet til å møte andre i samme situasjon. Vi tilbyr deg for eksempel basseng trening og andre trimgrupper, veiledet gåturer og opplæring/trening om å komme ned og opp fra gulvet.

Forventede resultater: Du kan regne med å oppnå bedre funksjonsnivå. Du vil også reise hjem med et hjemme treningsprogram som en del av en plan for videre tiltak.

Oppholdets lengde varer i 3 uker.