Komplekst og sammensatte sykdomsbilde

For hvem: Personer som har et komplekst og sammensatt sykdomsbilde med behov for rehabilitering. Tilbudet gjelder for voksne over 18 år.

Faggrupper i teamet er lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og teamassistent.
Teamet samarbeider også med andre faggrupper som klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, ortopediingeniør og sosionom, ved behov.

Mål for rehabiliteringen bygger på tverrfaglighet i samhandling med pasient og omgivelser.

Vi vil arbeide sammen med deg for å bidra til at du når dine mål, oppnår best mulig funksjon, også gangfunksjon og balanse, sånn at du kan fortsette å delta sosialt og i samfunnet. Dette gjøres gjennom egenaktivitet, trening, informasjon og veiledning.

Ved behov legger vi til rette for at du kan involvere din(e) pårørende.

Innhold: Dagen etter ankomst treffer du lege, fysioterapeut og rehabiliteringskoordinator  for en kartleggingssamtale.

I løpet av oppholdet vil de ulike fagpersonene holde aktivitetsgrupper og undervisning om forskjellig relevante temaer. I den forbindelse får du mulighet til å møte andre i samme situasjon. Vi tilbyr deg for eksempel balanse trim, stol- og krakketrim, basseng trim, veiledet gåturer og opplæring/trening om å komme ned og opp fra gulvet.

Forventede resultater: Du kan regne med å oppnå bedre funksjonsnivå, økt kunnskap om hvordan du kan klare deg bedre  hjemme  og  trening i trygge omgivelser. Du vil også reise hjem med et hjemme treningsprogram som en del av en plan for videre tiltak.

Oppholdets lengde varer i 3 uker.