Raskere tilbake

Skogli har en avtale innen ordningen «Raskere tilbake».

Avtalen er døgnopphold – rehabiliteringstilbud med vekt på arbeidslivsdeltagelse.

Raskere tilbake er for de som har et arbeidsforhold og som er sykemeldte eller står i fare for å bli sykemeldt. Fokus er på den sykemeldte samt dennes arbeidsplass og tiltak for å komme tilbake i arbeid/unngå sykemelding. Skogli oppretter kontakt/dialog med arbeidsplassen. Hovedmålet i dette tilbudet er at brukerens livskvalitet og arbeidsdeltakelse kan forbedres gjennom funksjonstrening, mestringsteknikker og stimulering til ansvar for og innsikt i egen helsesituasjon.

For denne avtalen henvises det via RKE. Det er RKE som er godkjenningsinstans for alle pas fra primærleger. Det er viktig at legen presiserer at brukeren skal inngå i «raskere tilbake».

Har du flere spørsmål kontakt vårt inntakskontor – se her.