Skoglistyret

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS har følgende styremedlemmer:

  • Geir Olav Lisle (styreleder)
  • Jóhann E. Jóhannsson
  • Svanhild Stølen
  • Kristin Molstad Andresen
  • Dan Viggo Jensen
  • Mette Skonnord
  • Anne Grethe S. Steinsvåg
  • Else Marie Pallisgaard (ansatt representant)
  • Sigrid Lindvik (ansatt representant)