Skoglistyret

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS har følgende styremedlemmer i perioden 2021 – 2024:

  • Geir Olav Lisle (styreleder)
  • Jóhann E. Jóhannsson
  • Svanhild Stølen
  • Kristin Molstad Andresen
  • Anne Grethe S. Steinsvåg
  • Vinjar Fønnebø
  • Vinjar Romsvik
  • Else Marie Pallisgaard (ansatt representant)
  • Sigrid Lindvik (ansatt representant)