Skoglifondet

I desember 2021 vedtok styret for Skogli Helse- og Rehabiliteringssenyter å etablere et Skoglifond. Fondet skal gi økonomisk støtte til skoler, menigheter, lag og/eller organisasjoner som bidrar til formidling av  helseforebyggende arbeid i tråd med Skoglis ideologi (en eller flere av de 8 helsenøkler). Fondsmidlene skal fortrinnsvis brukes til støtte av konkrete tiltak. Det gis… Les mer »

Artikkel

En av våre ansatte har bidratt i en ny artikkel i Scandinavian Journal of Pain. Nina Linnea Brandsar er overlege på Skogli, og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Artikkelen kan leses her.

Norge åpner opp, men ikke Skogli

Selv om «Norge åpner opp», vil vi på Skogli fortsatt forholder oss til de smittevernregler vi har, og som dere finner her på vår hjemmeside. Begrunnelsen for dette er at Skogli må forholde seg til flere ting, blant annet: Nasjonale råd Lokale råd (fra Lillehammer kommune) Veilederen fra FHI Smittevernveilederen som vi primært forholder oss… Les mer »

Webinar om fibromyalgi

Her er et webinar om fibromyalgi, et samarbeid mellom Oslo Universitet, Revmatismesykehuset og Skogli. https://www.revmatismesykehuset.no/et-friskt-fokus-pa-fibromyalgi

Psykologspesialist

Gladmelding! Da kan vi melde at en av våre psykologer, nå har fått godkjenning som psykologspesialist. Åsrun Gustavsen er spesialist i arbeidspsykologi. Tittel på spesialistoppgaven hennes var: «Arbeidsfokusert ACT som behandlingstilnærming ved angst og depresjon».

Bassenget stenges

I perioden 25. mai – 15. juni vil vi måtte stenge bassenget. Det er noen fliser i selve bassenget som har løsnet/holder på å løsne. Vi hadde håpet å kunne gjøre dette arbeidet mer inn mot  sommerferien, men det lot seg ikke gjøre, jobben må gjøres så fort som mulig. Vi beklager ulempen dette medfører.

FIRST prosjektet

FIRST prosjektet –  høyintensiv gangtrening etter hjerneslag  Focused Intensive Repetitive Step Training (FIRST) prosjektet støtter implementering av bedre måling av gangfunksjon, bedre biomekanisk analyse og høyere intensitet i gangtreningen innen hjerneskaderehabilitering i Norge. Skogli har vært med i dette prosjektet siden 2019, og det forventes å være ferdig i løpet av 2022. Mer om prosjektet her.… Les mer »