Ledige stillinger

Ledige stillinger Vi har for tiden ingen ledige stillinger. Sommerjobb? Fristen for å søke sommerjobb på Skogli er gått ut. Vi trenger ikke flere søknader, bortsett fra en kokk (med fagbrev). Har du fagbrev som kokk, og ønsker sommerjobb på Skogli, ta kontakt med kjøkkensjef Peter Moehrdel Peter.Moehrdel@skogli.no  

Ny avtale – resultat for 2018

I mars 2018 fikk vi ny avtale «Arbeidsrettet behandling for personer med angst og depresjon». Dette er et poliklinisk tilbud, som i praksis vil bestå av psykologsamtaler.Vi har nå oppsummert resultatene for 2018. Noe av det vi finner er at symptomene på angst/depresjon er halvert og sykemeldingsgraden er redusert med 66 %. Hele rapporten for… Les mer »

Nettverkskonferanse

Onsdag 6. mars, arrangerer Skogli en nettverkskonferanse for rehabiliteringsinstitusjoner som jobber med CFS/ME Dette skjer i samarbeid med Nasjonal Kompetansesenter for CFS/ME, Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS og CatoSenteret. Målet med konferansen er faglige oppdateringer, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Mer informasjon finnes i programmet.

Tall for 2018

Vi gjennomfører kontinuerlig databearbeiding som en del av vår kvalitetssikring og forbedringsarbeid. Tall fra de forskjellige diagnosegrupper oppdateres årlig. Nå er tallene for 2018 ferdige, og du finner dem her: Forskning og utvikling  

Ny kompetanse på Skogli

Vår miljøarbeider, Berit Berglund, har nå fullført «Grunnutdanning i sjelesorg» ved Institutt for Sjelesorg /Modum Bad//VID vitenskapelig høyskole. Utdanningen er inndelt i 3 emner: Innføring i kristen sjelesorg Sjelesorg i møte med sorg og krise Sjelesorg i møte med konflikt. Nyttig tilbud og et fint supplement til det våre psykologer tilbyr.

Nytt trådløs nett

I perioden 15/11 til 21/11 bytter vi ut vårt trådløse nettverk (gjestenett). Dette medfører at tilgangen til Internett blir redusert. Vi vil ha 4 steder som vil ha tilgang hele tiden. Se oppslag på Skogli.

IQoro

Vår logoped har skrevet et innlegg i Norsk Tidsskrift for Logopedi. Artikkelen handler om bruk av IQoro (et munnredskap) som kan gjøre store forskjeller når det gjelder behandling av personer med bl.a. spisevasker. Artikkelen finner dere her.

Livsstilsmedisin

NYTT TILBUD  Fra og med 8. mai 2018, starter Allan Fjelmberg (lege ved Skogli), opp med et nytt tilbud; Livsstilsmedisin. Livsstilsmedisin fokuserer på å behandle de underliggende livsstilsrelaterte årsakene eller medvirkende faktorene til sykdommer. All informasjon, timebestilling osv. finnes på egen hjemmeside.

Ny avtale

Leveranse innen «Arbeidsrettet behandling for personer med angst og depresjon» – poliklinisk tilbud for personer med adresse i Oppland. Leveransen startet opp fra og med mai 2018. All henvisning må skje via fastlegen. Legen sender søknaden til det aktuelle DPS, som vil rettighetsvurdere søknaden og evt. videresende den til oss.